kult

bratrstvo

mythologie

pověsti a legendy

skriptorium

gothic

modlitby a zaklínadla

cesta devatera

weihnahtar

historie bratrstva

galerie

kniha návštěv

odkazy

E-mail

Sakrální písně a modlitby

V průběhu posledního desetiletí vznikla pod rukou současných příslušníků Bratrstva řada sakrálních textů. Řada z nich je přeložena do jazyka Gothic, další na svůj překlad teprve čekají, jiné v této řeči již naopak vznikli. Některé jsou prostými modlitbami, jiné slouží k žehnání, zaříkání či vzývání. Nejednou jde již o píseň zpívanou začasté za doprovodu bubnů, chřestidel, píšťal, zvonců, rohů a praskání posvátného ohně. Některé z nich zde budou uveřejněny vůbec poprvé. Mnohá magická společenstva své texty úzkostlivě tají. My věříme , že skutečně tajným může být jen vlastní prožitek, neboť ten je skutečně nepřenosný písmem, ni slovem. Věříme že písně a modlitby stvořené k oslavě starých Božstev mohou získat magickou moc jen tehdy, jsou li zpívané co nejčastěji. Třeba právě vy nejste vyznavači Vlčích Prastarých. Přesto vás ale mohounaše písně amodlitby inspirovat, třeba k napsání vlastních, k uctění dalších polozapomenutých Bohů pantheonu Starých obyčejů. A to je přece také stejně důležité.

Adrian

Ik im Wulfs

jsem Vlk

Autor: Wilmar, překlad: Wilmar, Armaan

Ik im wulfs in riqiza
Ik im wulfs in liuhada
This hvaruh sokja
This hvaruh rinna
thar swe ist swa skal wisan
Du thamma raihtis ufarwulfs
bairgai uns

Jsem vlk v temnotě
Jsem vlk ve světle
Kdekoliv hledám
Kamkoliv běžím
Všude bude jak má být
Protože Velký Vlk chrání nás.

Tato píseň vznikla z potřeby krátké modlitby k Velkému vlku. Základní inspirací byla Lakotská modlitba Vlčího spolku. Protože jsme ji chtěli za každou cenu zpívat, uchytila se až asi čtvrtá verze.

Jus skohsla jah gaskaftis

Vy duchové a bytosti

Autor: Adrian, Ileana, Překlad: Armaan,

Jus skohsla jah gaskaftis this stadis, andhaus mik.
Ik im wulf jak anaqam taujan weihana blot blotande ahmane jah sternono.
Ni im drobjan gawairthi izwara.
Galaubeins meina ni wandjis withra airtha.
Galaubeins meina ist in ainithai mith ursinistama reikja gapa jah mith thin urrunanne af wambai seinami.
Fairwhiwe ahtau jah niunda midjungards wharuh doros aiwis fralusanos.
Ni im andastathjis
mag wesi ni im wins.
Wairth haba this ubilis jah batiza this godins.

Vy duchové a bytosti tohoto místa, vyslyšte mne.
Jsem vlk a přišel jsem sem vykonat posvátný obřad uctívačů živlů a hvězd.
Nejsem zde proto, abych rušil váš klid.
Má víra se neobrací proti zemi, má víra je v souladu s prastarou silou propasti a s těmi, kteří v pradávných dobách povstali z jejího lůna.
Osm je světů a devátý Midgard v němž ztraceny jsou brány času.
Nejsem nepřítel,
možná nejsem ani přítel.
Jsem horší než zlo a lepší než dobro.

„Jus skohsla“ vznikla někdy v roce 2001 z potřeby usmiřování duchů místa, při vstupu na jejich území. Nejčastěji se používá před rituálem na novém nebo nepravidelně užívaném místě. Do té doby nám nebylo známo, že by nějací naši současníci něco podobného provozovali. Nikdo se nad tím nezamýšlel. Většinou byl a je používán ofenzivní způsob. Přijít někam a vypudit cokoliv nesouhlasného z kruhu ven. Je to jako vtrhnout k někomu do domu bez pozdravu a nepožádat jej ani o svolení ke vstupu.

Weihna thana

Ochranná formule

Autor:Stephen McNallen, Asatru Folk Asembly, Překlad: Armaan

Wulf weihna thana hunslastahs
jah marzja af allan ubilan

Vlku Posvět toto místo
a ochraňuj jej od všeho zlého.

Tato formule která k nám připutovala v polovině 90. let spolu s prvními knihami Rituálů od Asatru Folk Assembly, se záhy stala u nás tou neznámější a nejoblíbenější. Její původní znění bylo ovšem ve Staroseverštině. Používá se při vytyčování kruhu při rituálu. Obvykle čtyřikrát, do čtyř světových stran, ale naše zpívaná verze vyžaduje trojí opakování. Takže zazní i dvanáctkrát.

Weiho fon

Posvátný oheň

Autor a překlad: Brothrjus Wulfe

Lauhatja thata weiho fon
hraineino jah gaskaftais
fruma runa
jah aftumista armaio.
Fon urraisjadau funin
ljuhath sein tandjadau in wiga
sein fon unsaraizos glaubeinais urraisjadau
jah ufdaupadau Midjugard
seinamma saiwalagiweigamma liuhada

Zapaluji posvátný oheň
očisty a stvoření
První tajemství
a poslední milost
Nechť je plamen oživen plamenem
Nechť nám jeho světlo září na cestu
Nechť posvátný plamen naší víry znovu povstane
Aby zalil Midgard
svým životadárným svitem

Posvátný oheň se zpívá při zapalování ohně, nebo i třeba při rozsvěcování svíček na domácím oltáři. Dar světla a tepla je posvátný. Prvotní inspirací byla modlitba stejného účelu, sspolečenství Odinic Rites. Do této podoby, byla po letech úprav dokončena a přeložena v čase Jiuleis roku 2005.

Wairth wilja meins

Staň se vůle má.

Autor: Ileana , Překlad: Armaan

Swa tauja namin meinamma
af strika blothis sinistins
sinistamma reikja diupithos
in liuhada sunnons swartins
undar taikn brikangalgins
wairth wilja meins

Takto činím jménem svým
Z titulu krve prastarých
Prastarou silou propasti
V záři černého slunce
Pod znamením brikangalgins
Staň se vůle má.

Stvrzující formule pečetící záměr, kterou stvořila Ileana původně pouze pro magické operace, stala se postupně nedílnou součástí každého našeho obřadu.

Saggws saudis

Píseň obětin

Autor: Wilmar, překlad: Armaan, Wilmar

Sauthrunos thu skalt kunnan
jabai ands andniman wildedeis
af Asam mahteigaim
jabai wildedeis wailadeth af Albam
jah Wannam snutraim
franiman thiuthiqis Urfadare
ni nasei maithme
bit fram gebein theinamma gib

Oběti runy znej
přízeň chceš-li získat
u mocných Asů
Alfy chceš-li si naklonit
i moudré Vany
Získat požehnání předků
nešetři dary
z bohatství dej díl

Sagws saudis, jak už samotný název napovídá, se zpívá při přinášení obětin bohům.

Gagg im af wiga

Autor: Jenny Nowak, Překlad: Armaan

Gagg im af wiga, aiththau gaggais mith im.

Jdi jim z cest, sice po nich budeš kráčet s nimi.

Tato věta použitá v kultovní knize „Jiná rasa“ se stala heslem Brothrjus Wulfe. Deklamovaná zběsilým sborem v rachotu šamanských bubnů, zní opravdu extaticky. Autorská práva na ni, pro Bratrstvo zakoupil od Jenny, po krátkém vyjednávání Adrian. Cenou bylo výborné víno Pravoslavných popů, z Moldavie.

Nim ist mena kalds stains

Autor: pán Talbot, Překlad: Brothrjus Wulfe

Nim ist mena kalds stains ak jah mena ist meins frauja.
thanamais ni gafilhan runanans lustuns meinans

Mesiac nieje len chladná skala, mesiac je moj pán.
Už nikdy něbuděm skrývať svoje tajné vašně.

Znáte Slovensko-Německý seriál Teta? Grófka Frankensteinová přijíždí na hrad svého synovce, obydlený řadou pozoruhodných bytostí. A jednou z nich je knihovník vytříbených mravů, pán Talbot. Ve skutečnosti vlkodlak, marně bojující za úplňku, se svou tajnou vášní a láskou, ke krásné vlčici.

* 26.11.2006
byly přidány nové fotky do galerie.
text TEXT TEXT