kult

bratrstvo

mythologie

pověsti a legendy

skriptorium

gothic

modlitby a zaklínadla

cesta devatera

weihnahtar

historie bratrstva

galerie

kniha návštěv

odkazy

E-mail

Vlčí kult

Vidění z úsvitu věků

Vlk byl odedávna uctívaným i obávaným symbolem divoké a nespoutané síly. Není snad na zemi tvora který by byl opředen takovým množstvím legend, hrůzostrašných příběhů a pověr útočících z hlouby lidského nevědomí.

V dávných dobách před mnoha tisíciletími žilo lidské a vlčí společenství ve vzájemné rovnováze. Lidé a vlci si v mnohém byli podobní. Podobně uspořádaná společenství, podobné způsoby lovu. Někdy také docházelo k jejich propojení, a dnešní psi provázející člověka jsou pradávným odkazem na ony časy. Avšak na rozdíl od psů vlci nikdy nebyly pouhými služebníky lidí, neboť svobodnou mysl vlka nelze nikdy zcela spoutat. Vlk byl průvodcem a učitelem člověka který byl daleko hůře stvořiteli vybaven pro přežití v drsné divočině.

V oněch dobách kdy tyto pravdy ještě nebyly zcela zapomenuty vládly v mnohých kmenech Vlčí kulty. Jejich vyznavači uctívaly Velkého Vlka a s ním spřízněná božstva a bytosti. Lidé byli fascinováni šedými bratry a toužili získat jejich nadpřirozené schopnosti. Vlk byl vzorem v mnoha směrech. Ať už šlo o uspořádání a řád smečky, jejich semknutost a oddanost, nebo schopnost mimo smyslové komunikace. Celé národy starého světa odvozovali svůj slavný původ od vlků. Neboť tehdy za úsvitu věků někteří jedinci z obou stran, překročily zapovězený práh vlastního druhu v cestě za hlasem srdce a za pomocí sil prastarých bohů stvrdili krví spojení jež dalo vzniknout novému druhu –Vlkodlakům. Těm kteří byli obdarováni přízní bohů a neobvyklými vlastnostmi, které budou v časech budoucích často brány jako stigma prokletí. Avšak i dnes tento odkaz na dávné spojení dosud koluje v mnohých žilách. Nutí své nositele k věčnému neklidu a oni se pak ztrácejí do nocí slyšíce volání kterému už málokterý z nich dokáže porozumět. A tak zmateně bloudí krajinou zalitou měsíčním svitem a marně hledají odpovědi na to co už dávno zapomněli. Ale krev nezapomíná.

Vidění z mlhavého dne

Mnoho Vlků najdeme pověstech a mýtech Evropských národů. Nejvíce však v mýtech Teutonských a Slovanských. Zástup prastarých bohů vystupuje ze stínu soumračných model, ne vždy lidských tvarů. Bohové jantarových zraků, odění vlčí srstí. Oni se k nám vrací, volají a kynou nám v našich snech a vizích. Vyzývají nás abychom přetrhli pouta zděděných strachů a předsudků.

Vlčí kult nebude místem pro milosrdné misionáře stejně jako pro pocitem méněcennosti poháněné teoretiky zla. Kult Vlka je kultem krásy přirozenosti a čistoty a oddanosti. To jsou ideály které se velmi rychle ztrácejí. Ve smečkách nepřežívají jen ti nejsilnější, ale i ti kteří se dokáží obětovat pro svůj rod. Neboť vlčí síla není v jednotlivci, nýbrž v bezchybně spolupracujícím, pevně semknutém společenství. Legendární vlk samotář, totiž ve skutečnosti umíral velmi záhy po té co opustil svůj rodný kruh. Avšak není příliš těžké následovat vůdce jsa okolnostmi neb silou přinucen, ale následovat jej ze svobodné vůle, svobodný a nespoutaný, vědouce že skok stranou, by byl záchranou pro mne jako jedince, to je cesta skutečných vlků, chránících svůj lid až do úplného konce.

Vidění z temného soumraku

Vlčí lid byl po staletích zdecimován na ubohé zbytky kdysi velkého národa a přesto kdykoliv se objeví charakteristická stopa znovu a znovu propuká hysterie a povstávají hony na celé rodiny či již jen osamělého dravce, jemuž je dána pramalá šance na ústup.

Teď je řada na nás. Jsme Vlčí spřízněnci a nechceme být součástí společenstva křičícího strachem z bezpečného úkrytu, odervaného od dávného údělu dětí matky země.

Ano možná to může vypadat naivně, …..dnes. Avšak vize časů budoucích, obdařených stínem nemocí, válek a přírodních katastrof, hlásících nastávající očistu matky země, nám staví zítřek do zcela jiného světla. Již to nebudou války mezi náboženstvími, národy a rasami, ale nastává konflikt nový, konflikt mezi starým a novým světem. Mezi světem nových technologií postupujících nezadržitelným tempem, ortodoxních ateistů jednotné kultury ovládaných nadnárodními korporacemi a světem starých kultur. Světem mystiky, víry a starých řádů, napojených na prvotní zřídla matky země. Ti zpočátku ustoupí do podzemí, aby zahájil válku stínů jež možná potrvá po řadu generací. Svobodné bytosti zářících zraků s požehnáním svých duchů a božstev proti Technicky dokonalým ale instinktů prostým, lidským strojům. Válku která bude dost možná nejistého konce ale její příchod je nevyhnutelný. Neznáme místa a čas, neznáme jména. Cítíme jen záchvěvy neviditelných vln, otřesů z hlouby prastarých zřídel odkud se objeví temný zástup ztracených, prolomivší mříže brány času. A Vlci budou při tom.MENU2
TEXT TEXT TEXT